Проектиране на съоръжения с повишена опасност

Изграждане на съоръжения с повишена опасност

Ремонт на съоръжения с повишена опасност

Поддръжка на съоръжения с повишена опасност

Услуги

При изпълнението на основната си дейност, „ТЕРМО 97“ ЕООД, винаги се стреми да предложи висококачествени услуги, които да бъдат в съответствие с приетите международни добри практики и наредбите за съоръженията с повишена опасност.

Доставка, монтаж, демонтаж и ремонт на котли и инсталации

Ремонт, поддръжка и преустройство на парни и водогрейни котли – високо налягане, съдове работещи под налягане; Огнеупорна зидария; Смяна и ремонт на муфел; Смяна на тръбен сноп; Профилактика и почистване на котли; Реконструкция и изработка на електрически, командни табла; Наладка и настройка на горелки за течно и газообразно гориво, преработка на котелни централи от работа на газ за работа на нафта, мазут или комбинирано;

Газификация на котелни централи и предприятия

Проектиране, изграждане и ремонт на газопроводи.

Проектиране, изграждане и ремонт на тръбопроводи

"ТЕРМО 97" изпълнява промишлени и технологични тръбопроводи за различни продукти, газове, пара и гореща вода, тръбопроводи за ниско и високо налягане, газопроводи, неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост, с най-високи изисквания към качеството на заваряване.

Проектиране, изграждане и ремонт на промишлена вентилация

Проектиране, изграждане и ремонт на вентилации за промишлени предприятия, заведения, кухни и други.

Проектиране, изграждане и ремонт на хладилна и климатична техника

"ТЕРМО 97" проектира, монтира и поддържа хладилна и климатична техника. Цялостно изграждане на хладилни камери и халета.