Проектиране на съоръжения с повишена опасност

Изграждане на съоръжения с повишена опасност

Ремонт на съоръжения с повишена опасност

Поддръжка на съоръжения с повишена опасност

Клиенти

Една малка част от нашите многобройни клиенти ....

 • Община Пазарджик
 • АСАРЕЛ-МЕДЕТ - АД
 • Федон ООД
 • ЛОДИС ИНВЕСТ - ЕООД
 • Българско национално радио
 • НАП – Пловдив
 • Оранжерии Гимел
 • Филикон ООД
 • Елхим Искра АД
 • ЕКО СКАРПЕ - ЕООД
 • ГАМА ПЛАСТ БГ - ООД
 • ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 - ЕООД
 • А И Д - КОМЕРСИАЛ - ЕООД
 • МЕТМА - ООД
 • МАРИЦА ОЛИО - АД
 • ХЛЕБМАШ КОМЕРС 95 - АД
 • БОРКРО ТЕКСТИЛНО ПРАНЕ - ООД
 • ГАНЧЕВ - ЕООД
 • МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ
 • ХИСАР - МИЛЕНИУМ - ООД
 • Детски градини, училища и държавни учреждения на територията на Пазарджик, Пловдив, София и региона.
 • и много други ....