Проектиране на съоръжения с повишена опасност

Изграждане на съоръжения с повишена опасност

Ремонт на съоръжения с повишена опасност

Поддръжка на съоръжения с повишена опасност

За нас

От дългогодишния ни опит в сферата сме достигнали до кратък извод, който е и нашето мото, а именно: "РЕШЕНИЕТО Е В ПРОФИЛАКТИКАТА!".

 • Нашите амбиции ...

  Дружеството се стреми да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се пазар. Нашите амбиции са:

  • да налагаме високо качество
  • да развиваме новаторско мислене
  • да постигаме високи резултати чрез създаването на модерни, нестандартни и икономически ефективни решения
  • да удовлетворяваме все по-високите изисквания и очакванията на нашите клиенти
  • да допринасяме за създаване на здравословни и безопасни условия на труд
  • да опазваме околната среда и природните ресурси за една по-зелена и чиста природа.
 • Нашата мисия ...

  Нашата мисия е да подпомагаме максимално своите клиенти при техните дейности, както по текущото използване на машини и съоръжения, така и при инсталиране на ново оборудване.

 • Нашите традиции...

  При изпълнението на основната си дейност, „ТЕРМО 97“ ЕООД, винаги се стреми да предложи висококачествени услуги, които да бъдат в съответствие с приетите международни добри практики и наредбите за съоръженията с повишена опасност. Дружеството поддържа качествен състав от работници и специалисти с необходимото образование и квалификация, в които инвестира непрекъснато.

"ТЕРМО 97" ЕООД е на българския пазар от 1997 година и се е наложило като коректен партньор. Основната дейност на предприятието е свързана с проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност/СПО/ /парни и водогрейни котли с ниско и високо налягане, съдове под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове/ използвани от държавните учреждения, индустриалните и селскостопански предприятия. Нашата мисия е да подпомагаме максимално своите клиенти при техните дейности, както по текущото използване на машини и съоръжения, така и при инсталиране на ново оборудване.

"ТЕРМО 97" ЕООД е основано през 1997 г. от инж. Никола Станоев, който е едноличен собственик. През 2008 г. дружеството получава лиценз от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за фирми извършващи горепосочените дейности под № Пд 114/01.08.2008 г. През 2015 г. "ТЕРМО 97" получава лиценз от Камара на строителите в България за трета група, трета категория - строежи от енергийната инфраструктура - Удостоверение № III- TV 005220 и първа група от трета до пета категория - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - Удостоверение № I- TV 015812.

При изпълнението на основната си дейност, „ТЕРМО 97“ ЕООД, винаги се стреми да предложи висококачествени услуги, които да бъдат в съответствие с приетите международни добри практики и наредбите за съоръженията с повишена опасност. Дружеството поддържа качествен състав от работници и специалисти с необходимото образование и квалификация, в които инвестира непрекъснато. "ТЕРМО 97" разполага със - заварчици, които са с най-висока степен на квалификация, подплатена с нужните сертификати; специалисти електро КИП и А, с най-висока степен на квалификация, подплатена с нужните сертификати и разрешителни; специалисти монтаж на машини и оборудване - с най-висока степен на квалификация, подплатена с нужните сертификати. Дружеството разполага с най-модерните машини и оборудване, които са необходими за извършване на основната дейност.

В Дружеството е интегрирана система за управление на качеството съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007.

От дългогодишния ни опит в сферата сме достигнали до кратък извод, който е и нашето мото, а именно: "РЕШЕНИЕТО Е В ПРОФИЛАКТИКАТА!"

инж. Никола Станоев, Управител на "Термо 97" ЕООД